Disclaimer

100% transparatie,

Op deze blog wil Jessie Pittoors – hierna telkens vernoemd als ‘JP’ – 100% transparantie, zowel van zichzelf, als van wie ermee interageert. Vandaar ook deze disclaimer pagina om enkele zaken te belichten en duidelijk te maken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

  1. Alle materiaal en informatie op deze website zijn puur informatief. Vertrouw het materiaal en de informatie op deze website niet om op basis daarvan enige zakelijke, legale of andere beslissingen te nemen. Ook al wil deze blog zo goed en juist mogelijke informatie geven die ook up-to-date is, JP en deze blog geven geen garanties of verklaringen in welke aard dan ook, expliciet of impliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, gepastheid of beschikbaarheid wat de website, informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook.
  2. JP en deze blog zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan vanwege technische problemen of doordat de website tijdelijk onbereikbaar is.
  3. JP en deze blog zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door te klikken op links van derden
  4. JP en deze blog zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruiken van deze blog.
  5. JP en deze blog zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan doordat een gebruiker iets werd aangerekend bij het kopen van een product.
  6. JP en deze blog kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op websites waar JP en deze blog geen controle over hebben.

Gebruik en/of toepassing op eigen risico

Op deze site staan informatie, diensten, producten, tips en trucs die een invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen indien dit gebruikt of toegepast wordt. Het gebruik en/ of de toepassing hiervan is geheel op eigen risico. De gebruiker en/of toepasser neemt het risico van eender welk letsel of schade op zich, JP en deze blog kunnen niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

JP en deze blog zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik en/of van deze diensten, producten, tips en trucs. Ook in het geval van juist gebruik en/of toepassing kan het voorkomen dat dit schade kan berokkenen aan de betreffende persoon, mogelijks vanwege (inclusief, maar niet beperkt tot) genetische, historische en/of gezondheidsfactoren en dergelijke meer. Ook voor deze schade kunnen JP en deze blog niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is aan de lezer zelf om verantwoordelijk om te gaan met de informatie, diensten, producten, tips en trucs, om zelf uit te maken om dit te gebruiken en/of toe te passen of aan te passen voor de eigen situatie. Het is ook de verantwoordelijkheid van de lezer om naar een dokter te gaan, hem advies te vragen en deze op te volgen.

Fair use

Deze site bevat mogelijks copyrighted materialen die beschikbaar zijn gesteld onder het statuut voor “fair use” voor “onderzoeks- en onderwijsdoeleinden”. Het doeleind van zulke materialen op deze blog is mensen onderwijzen.

Copyright

Alle inhoud en afbeeldingen op en van deze site is eigendom of in licentie van JP voor gebruik van deze site, tenzij anders vermeld. Eender welk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud of afbeeldingen is verboden. Niets van wat op deze site staat mag worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, gedownload, overgeplaatst of overgemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JP en zonder uitdrukkelijke vermelding aan en verwijzing naar JP en/of deze blog.

Contact met JP is mogelijk via het contactformulier.

Vragen?

Als je hierover of over nog andere zaken vragen hebt, kan je me contacteren via het contactformulier.

Het is niet omdat er hier mogelijks spel- en typefouten in de tekst staan, dat deze tekst ongeldig is.